Monografie

wielka-ksiega-milosierdziabig628361Wielka Księga Miłosierdzia. Komentarze biblijne - nauczanie papieskie,

współautorzy: S. Hałas, P. Kot, M. Wróbel,

Wydawnictwo M, Kraków 2016, ss. 432

Więcej…

bez_nazwy

Kodeks Synajski. Biografia,

Wydawnictwo "Chronicon",

seria: MEMORIA 2,

Wrocław 2015, ss. 136.

Więcej…


product-913"Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia. Nowy Testament. List św. Jakuba, 1-2 List św. Piotra, 1-3 List św. Jana, List św. Judy, Apokalipsa"

współautorzy: M. Wróbel, H. Langkammer, Nowy Testament 5,

Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2015, ss. 331

Więcej…

dar_jezykowDar języków. Biblia, historia, najpiękniejsze świadectwa

Wydawnictwo Serafin

Kraków 2015, ss. 192

e-book dostępny na stronach cyfroteka.pl i woblink.com

Więcej…

 zdjecie
 
Ciemna strona wiary? Dobroć Boga wobec zła świata
Oficyna Wydawnicza "W Misji"
Wrocław 2014,ss.102

Więcej…

 okladka_zpsZa progiem Słowa

 Biblioteka "Niedzieli" 316,

 Częstochowa 2013, ss. 263

Więcej…

"In Christ All Will Be Made Alive" (1 Cor 15:12-58)264251_cover_front 
The Role of the Old Testament Quotations in the Pauline Argumentation for the Resurrection
Peter Lang,
Frankfurt am Main - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien 2013, ss. 322

Więcej…

Ziemia Słowa. Biblijny przewodnik po Ziemi Świętejprzew_oklad_3_przeciagniete 
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2013, ss. 307

Więcej…

Jezus. W przestrzeni spotkań
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2012, ss. 152 

Więcej…

Długie cienie małych zdarzeń
[wydanie II], UniBook.com
Wrocław 2012, ss. 281

Więcej…

Osiem szczęść. Całkiem inne kazania o Ośmiu Błogosławieństwach
współautor: S. Jóźwiak,
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2011, ss. 109.

Więcej…

Archeolog czyta Biblię. Historia biblijna w zarysie
współautor: S. Stasiak,
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2011, ss. 100.

Więcej…

Biblia dla dzieci i młodzieży ilustrowana dziełami światowego malarstwa.
Seria limitowana

Siedmioróg,
Wrocław 2011, ss. 176.

Więcej…

Biblia dla dzieci i młodzieży ilustrowana dziełami światowego malarstwa
Siedmioróg,
Wrocław 2011, ss. 112.

Więcej…

Słowa spadają na ziemię
Biblioteka „Niedzieli”, 
Częstochowa 2010, ss. 216.

Więcej…

„W Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1Kor 15,22b). Rola cytatów ST w Pawłowej argumentacji za Zmartwychwstaniem (1Kor 15,12-58)
M. Rosik, 
Bibliotheca Biblica, 
Wrocław 2010, ss. 440

Więcej…

Długie cienie małych zdarzeń
Wrocław 2009, ss. 151.

Więcej…

Ewangelia Łukasza a świat grecko-helleński. Perspektywa literacka i ideologiczna
Bibliotheca Biblica,
Wrocław 2009, ss. 407.

Więcej…

Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego
współautor: Icchak Rapoport,
Bibliotheca Biblica,
Wrocław 2009, ss. 318.

Więcej…

Pierwszy List do Koryntian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz.
Nowy Komentarz Biblijny, NT VII
Edycja Świętego Pawła,
Częstochowa 2009, ss. 669

Więcej…

Duszpasterski komentarz do Nowego Testamentu.
Ewangelia wg św. Mateusza (mt 14,1-28,20)
wydawnictwo Biblos,
Tarnów 2009, ss. 161

Więcej…

Duszpasterski komentarz do Nowego Testamentu.
Ewangelia wg św. Mateusza (mt 1,1-13,58)
wydawnictwo Biblos,
Tarnów 2009, ss. 161

Więcej…

Der Tempel von Jerusalem zur Zeit Jesu
tłum. J. Rosik,
Miriam - Verlag,
Jestetten 2008, s. 196

Więcej…

Warunki dobrej spowiedzi. Wiara i życie
PALABRA. Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów,
Wrocław 2008, ss. 53

Więcej…

Modlitwa - chleb powszedni. Wiara i życie
PALABRA. Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów,
Wrocław 2008, ss. 53

Więcej…

Judaizm u początków ery chrześcijańskiej
Bibliotheca Biblica,
red. M. Rosik,
Wrocław 2008, ss. 247 [wydanie drugie].

Więcej…

Siedem Bożych darów. Całkiem inne kazania dla młodzieży
Ks. Mariusz Rosik
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2007, ss. 87

Więcej…

Wiara i Życie. Pismo Święte - Czym jest i jak je czytać?
PALABRA. Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów,
Wrocław 2007, ss. 60

Więcej…

Trzeci kubek kawy. Podróże z Biblią
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2007, ss. 154

Więcej…

Trzy portrety Jezusa. Ewangelie Synoptyczne
W kręgu Słowa, Biblos,
Tarnów 2006, ss.167

Więcej…

Archeolog czyta Biblię. Nowe odkrycia: fałszerstwa czy wyzwania dla wiary?
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2006, ss.144

Więcej…

Gesù e il Giudaismo
Passando oltre il confine
Serramazzoni 2006, ss.135

Więcej…

Na granicy światła
Biblijne wątki „Wiedzy krzyża" Edyty Stein
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2005, ss. 168

Więcej…

Ze wzgórz Samarii
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2005, ss. 166

Więcej…

Jezus a judaizm w świetle Ewangelii według św. Marka
Rozprawy i Studia Biblijne 15
red. serii: W. Chrostowski,
VOCATIO,
Warszawa 2004, ss. 693

Więcej…

Spacer po Bożym Ogrodzie
Dziesięć reguł studium Biblii
Biblioteka „Życia Konsekrowanego" 4,
red. serii: J. Tupikowski,
Warszawa-Wrocław 2004, ss. 87

Więcej…

Światło Dnia Trzeciego
Biblijne relacje o otwartym grobie i chrystofaniach
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2004, ss.168

Więcej…

Jezus i jego misja
W kręgu orędzia Ewangelii synoptycznych
Studia Biblica 5,
red. serii: H. Witczyk,
Instytut Teologii Biblijnej VERBUM,
Kielce 2003, ss. 298

Więcej…

Judaizm u początków ery chrześcijańskiej
Rozprawy Naukowe 46,
red. serii: I. Dec,
Papieski Wydział Teologiczny

Więcej…

Wielka tajemnica wiary
Refleksje o znaczeniu Mszy świętej
Wrocław 2002

Więcej…

Ku radykalizmowi Ewangelii
Studium nad wspólnymi logiami Jezusa w Ewangeliach według św. Mateusza i św. Marka
Drukarnia Naukowa Polskiej Akademii Nauk,
Wrocław 2000, ss. 188

Więcej…

Szedłem wraz z Bogiem
Wrocław 1996, ss. 80

Więcej…

Otrzymaliście Ducha miłości
Wrocław 1995, ss.43

Więcej…